HAIKU PRINTS

GEISHAS

"Slanting their parasols against the blaze, They smiled politely, went their separate ways..." Rakuten